صحن شورا

۲۵آذر
جدیت شورای شهر برای راه اندازی ترمینال جدید شرق/ ترافیک خیابان دماوند به دلیل عدم انتقال ترمینال
مهدی بابایی:

جدیت شورای شهر برای راه اندازی ترمینال جدید شرق/ ترافیک خیابان دماوند به دلیل عدم انتقال ترمینال

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در جریان یکصد و دهمین جلسه شورای شهر با اشاره به حضور آقای فروزنده معاون شهردار تهران در جلسه شورای شهر، گفت: از روز اول که شورای شهر تشکیل شد چند نفر از اعضای شورای شهر نسبت به ضرورت راه […]

۱۰مرداد
مبارزه با تخلف‌های بزرگ جلوی تخلف‌های کوچک را می‌گیرد

مبارزه با تخلف‌های بزرگ جلوی تخلف‌های کوچک را می‌گیرد

مهدی بابایی عضوشورای شهر تهران گفت: وقتی با یک تخلف بزرگ برخورد می شود متخلفان حساب کار دستشان می آید و جلوی تخلفات کوچک نیز گرفته می شود.

۱۸آبان
نحوه همکاری دانشمندان جوان با شهرداری چگونه است

نحوه همکاری دانشمندان جوان با شهرداری چگونه است

عضو شورای شهر تهران به نحوه عملکرد سامانه باهم پرداخت و گفت: در این سامانه روند حمایتی در طرح ها بیان نشده است.

برچسب ها